„Testowanie usług drobnej gastronomii w ramach imprez szkolnych” – Test zaliczony