Nasze stowarzyszenie otrzymało grant MOWES na inicjatywę „Testowanie usług drobnej gastronomii podczas imprez szkolnych”