Nasze stowarzyszenie otrzymało grant MOWES na incjatywę ,, Testowanie usług drobnej gastronomii podczas imprez szkolnych”