Akcja z inicjatywy Stowarzyszenia „Radłowskie Orły” w ramach projektu „Babcia kocha mnie, dziadek wszystko wie”

Akcja z inicjatywy Stowarzyszenia „Radłowskie Orły” w ramach projektu „Babcia kocha mnie, dziadek wszystko wie”

wspólnie tworzymy ogródek wokół naszego przedszkola” realizowanego przez Stowarzyszenie „Radłowskie Orły” w ramach programu Moja Mała Ojczyzna przy wsparciu finansowym z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego” dniu 3 czerwca 2018 r. nastąpiło oficjalne otwarcie „Ogródka ziołowo – kwiatowego” oraz „Kącika wyciszenia”.