Projekt: „Babcia kocha mnie dziadek wszystko wie, dlatego wspólnie tworzymy ogródek wokół naszego przedszkola”